Kurs Reiki

Reiki to japońskie określenie oznaczające „uniwersalną energię życia”, niezbędną i potrzebną wszystkim żywym istotom – ludziom, zwierzętom i roślinom – do prawidłowego życia i funkcjonowania. Niedobór tej energii jest przyczyną zapadania na choroby, przedłużania się okresów rekonwalescencji, przedwczesnego starzenia się ludzi czy więdnięcia roślin.

Energia Reiki (różnie nazywana) istniała zawsze i wszędzie jednak nie zawsze ludzie zdawali sobie sprawę z jej istnienia i działania. Starożytna wiedza na temat Reiki była zapomniana przez tysiące lat, aż do czasu gdy odkrył ją na nowo dr Mikao Usui.

Dr Usui na podstawie wieloletnich studiów, pracy i doświadczeń opracował zasady nauczania, przekazywania i przyjmowania tej energii w celu uzdrawiania fizycznego i duchowego. Od tego momentu pod pojęciem Reiki należy rozumieć energię i metodę naturalnego uzdrawiania, która wykracza znacznie poza ramy znanych technik terapeutycznych, ma swój specyficzny klimat duchowy, oferuje wewnętrzny spokój i akceptację otaczanego miłością drugiego człowieka.

Metoda Reiki nie jest religią. Nie jest związana z żadnym wierzeniem czy dogmatem. Niemniej Chrześcijanie, ufający, że wszystko, co istnieje na Ziemi i w kosmosie, jest dziełem Boga Ojca, nazywają tę energię – „energią Boską”. Sama metoda jest jednak ponadwyznaniowa, uniwersalna, tak jak ponadwyznaniowa i uniwersalna jest Boska energia miłości, przełamująca wszystkie bariery i uprzedzenia.

Każdy może korzystać z Reiki. Może przyjmować tę energię; może też stać się jej przekaźnikiem. Do przyjmowania nie potrzeba żadnego specjalnego przygotowania. Do przekazywania natomiast potrzebne jest przejście kolejnych wtajemniczeń i inicjacji, polegających na osobistych kontaktach z Mistrzem.

Mistrz-Nauczyciel Reiki to osoba, która poprzez wieloletnie kontakty w relacjach z uczniami uzyskała trzeci stopień wtajemniczenia; która w procesie głębokich wewnętrznych przemian, a także dzięki wieloletniej praktyce doświadczyła istoty Reiki, wnosząc istotny wkład w jej rozwój i propagowanie. Mistrz – świadomy odpowiedzialności za swoje słowa, myśli i czyny oraz świadomy skutków ich wpływu na otoczenie – przyjmuje odpowiedzialność związaną z nauczaniem.

Zgodnie z tradycją, nauka i wtajemniczenia Reiki w systemie Usui są stopniowane.

    • I stopień to poznanie tradycji i źródeł Reiki, zapoznanie się z technikami medytacyjnymi oraz masażem energetycznym Reiki- (specyficznym układem rąk ułatwiającym przekaz energii), to również cztery inicjacje – bezpośrednie spotkania z mistrzem – mające na celu otwarcie kanałów energetycznych na energie Reiki.
    • II stopień to pogłębianie doświadczeń Reiki, wtajemniczenie w symbole odkryte przez Mikao Usui, a służące pogłębianiu własnego rozwoju, przyjmowaniu .I przekazywaniu uzdrawiającej energii na odległość, poznaniu zasad samouzdrawiania. Jest to również kolejna inicjacja stanowiąca ugruntowanie i impuls do dalszego duchowego rozwoju.
    • III stopień to wtajemniczenia mistrzowskie. Specjalne znaki dające dostęp do ukrytych możliwości ludzkiego ducha i myśli. Są to znaki i sposób inicjowania I i II stopnia. Zgodnie z tradycją Reiki Usui, inicjację III stopnia można uzyskać dopiero po upływie roku od czasu uzyskania II stopnia..

Prawo inicjowania innych mistrzów obejmuje kolejny stopień wtajemniczenia, które mistrz nabywa dopiero po trzech latach nauczania i inicjowania niższych stopni.

„Systemy energetyczne człowieka wg. medycyny Dalekiego Wschodu…”, „ Efekty terapii Reiki” i „Droga Reiki”.

INFORMACJE O WYKŁADOWCY:

Krystyna Włodarczyk – Królicka z naturalnymi metodami terapii jest związana od 1982 r., pracując we Wrocławskim Klubie Parapsychologii, Centrum Terapii Naturalnej i Studium Edukacji Ekologicznej. Zgłębiła gruntownie tajniki radiestezji, biomagnetyzmu, jogi, akupresury, shiatsu i medycyny ajurwedyjskiej. Poznała tez różne metody i techniki medytacyjne.

Z metodą Reiki – Usui zetknęła się w 1991 r. podczas seminarium prowadzonego przez Wielką Mistrzynię siostrę Mariuszę (Jadwigę Bugaj) we Wrocławiu. Od niej też uzyskała inicjację I i II stopnia. W 1993 r. została jej asystentką i towarzyszyła podczas wszystkich wrocławskich seminariów, a także przy oficjalnych spotkaniach i wystąpieniach, m.in. na festiwalach „Nieznanego Świata” w Warszawie i ” Nie z Tej Ziemi” w Krakowie.

W tym roku też rozpoczęła samodzielne prowadzenie wrocławskiej grupy Reiki przy Centrum Terapii Naturalnej. Cotygodniowe spotkania grupy zaowocowały powstanie Ośrodka Reiki – miejsca, w którym istnieje możliwość wymiany doświadczeń, wzięcia udziału w medytacjach oraz skorzystania z zabiegów Reiki. Od początku 1994 r. Krystyna rozpoczęła prowadzenia comiesięcznych otwartych warsztatów Reiki, na które przyjeżdżają osoby zainteresowane metodą z całej Polski.

W prowadzeniu warsztatów oraz spotkań pomagają jej znakomicie przygotowani członkowie prowadzonej przez nią grupy. Jej fachowość, znakomite przygotowanie teoretyczne oraz oddanie ideałom Reiki zostały bardzo wysoko ocenione podczas pobytu we Wrocławiu w październiku 1994 r. Wielkich Mistrzów Reiki: Wani Twan, Inior Droog, siostry Mariuszy i księdza Macieja Wrońskiego. Ostatecznym wyrazem tego uznania, a także wkładu pracy w rozwój Reiki była decyzja o inicjacji Krystyny Włodarczyk – Królickiej na Mistrza Reiki. Inicjacje te, dające prawo nauczania Reiki oraz udzielania inicjacji I i II stopnia, przyjęła w grudniu 1994 r. z rąk siostry Mariuszy. Prawo udzielania inicjacji III stopnia otrzymała w maju 1997 r. także z rąk Wielkiego Mistrza Reiki – siostry Mariuszy.

Będąc spadkobierczynią tradycji Reiki przekazywanej przez Mikao Usui, Chijiro Hayashi, Hawayo Takaty, Wanię Twan oraz siostrę Mariuszę, Krystyna przykładała ogromną wagę do pierwowzorów i źródeł Reiki, nasycając pierwiastek duchowy elementami chrześcijańskimi charakterystycznymi dla naszej tradycji religijnej. Jest osobą wierzącą i praktykującą zna dobrze praktyczne znaczenie modlitwy i medytacji chrześcijańskiej. Podczas pobytu w Watykanie przekazała papieżowi Janowi Pawłowi II instrukcje i kasetę wideo o działalności łódzkiej grupy Reiki.

W życiu bardzo wysoko ceni sobie lojalność, miłość, życzliwość i poczucie humoru. Za swój duży dorobek życiowy uważa dom i rodzinę – trójkę dorosłych dzieci, trójkę wnuków oraz męża, z którym wspólnie od ponad 35 lat stawia czoło przeciwnościom losu.